フィリピンの諺

A - B - D - E - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Z

 • Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
  死んでしまった馬に、草は必要ない。
 • Ang di lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan.
  出発点を顧みない者は、目的地には行けない。
 • Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
  貧しさは、成功への障害にはならない。
 • Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
  教養は誰も盗む事の出来ない宝
 • Ang pagkakataon sa buhay ay madalang dumating. Kapag narito na, ating samantalahin.
  人生に機会は滅多に来ない。その時が来たら、目いっぱいそれを利用しなさい
 • Ang taong nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit.
  困難に陥った人は、刃物さえ掴む。
  • :溺れる者は藁をも掴む
 • Bahala na.
  まあ、なるようになるさ。
 • Daig ng maagap ang masipag.
  働き者は、素早き者に敗れる。
 • Kahit saang gubat, ay mayroong ahas.
  どこの森にも蛇はいる。
 • Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
  石を投げられたら、パンを投げ返せ。
 • Kapag may isinuksok, may madudukot.
  隠すものがあれば、取り出す事ができる。
  • :備えあれば憂いなし
 • Kapag tumakbo ka ng matulin, masugatan ka'y malalim.
  急いで走ると、怪我が深い。
  • :急がば回れ
 • Kung ano ang puno, siya ang bunga.
  その木には、その実がなる。
  • :蛙の子は蛙
 • Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin.
  何かを植えれば、必ず収穫できる。
 • Kung hindi ukol, hindi bubukol.
  幸運がなければ 膨らまない。
 • Kung sino ang tahimik, siya ang mapanganib.
  静かなるものは危険である。
 • Magbiro ka na sa lasing, huwag sa bagong gising.
  酔っ払いに冗談は通じるが、寝起きの人に冗談を言ってはいけない。
 • Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.
  例え後悔しても遅い、その時は何もできる事はない。
 • May tenga ang lupa, may pakpak ang balita.
  土地には耳があり、噂話には羽がある。
  • :壁に耳あり障子に目あり
 • Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
  慈悲は神にあり、行動は人にある。
  • :人事を尽くして天命を待つ
 • Nasa huli ang pagsisisi.
  後悔はいつも後にある。
  • :後悔先に立たず
 • Pagkahaba-haba man ng prosisyon, sa Simbahan din ang tuloy.
  どんなに長い列であっても、最後には必ず、教会に入れる。
 • Pag makitid ang kumot, magtiis kang mamaluktot.
  毛布が小さければ、身体を丸めよ。